Palivové dřevo na prodej

Dřevo na topení využívá čím dál více lidí. Hlavním důvodem jsou vzrůstající ceny za plyn, uhlí a elektrickou energii.

Topení dřevem je šetrné k životnímu prostředí , při jeho spalování neuniká do ovzduší takové množství škodlivin jako z uhlí. Jedná se o obnovitelný zdroj tepelné energie.

Využívání palivového dříví přispívá k zachování životního prostředí.

Při topení dřevem je oproti ostatním palivům jen velmi minimální odpad. Ten se dá jěště dále využít, například jako vynikající hnojivo.

Výhřevnost dřeva

Výhřevnost dřeva je dána druhem dřeva. Je tím vyšší, čím je dřevo sušší.

Měření palivového dřeva

  • Základní jednotka dřeva je 1 m3 (plnometr – Plm), který představuje krychli o hraně 1x1x1 m. V této formě se však dřevo neprodává.
  • Nejčastěji se setkáváme s jednotkou prostorový metr sypaný (Prms), což je neurovnaný, volně dřevem sypaný prostor s rozměry 1x1x1 m
  • Méně častěji se setkáváme s jednotkou prostorový metr rovnaný (Prmr), což je prostor s rozměry 1x1x1 m, ve kterém jsou jednotlivá polena či štípané dřevo vyskládané.

DRUHY PALIVOVÉHO DŘEVA

Palivové dřevo měkké

K výrobě měkkého palivového dřeva je používáno dřevo z jehličnatých stromů

Původ měkkého palivového dřeva : smrk, borovice,modřín

Výhody a využití měkkého palivového dřeva

Měkké palivové dřevo je ideální palivo pro dřevokotle a kombinované kotle. Je vhodné pro zapalování ohně a poskytuje rychlou výhřevnost, jeho doba shoření je však rychlejší než u palivového dřeva tvrdého.

Palivové dřevo tvrdé

K výrobě tvrdého palivového dřeva je používáno dřevo z listnatých stromů – dub, buk, habr, akát
Původ tvrdého palivového dřeva: dub, buk, habr, akát, bříza

Výhody a využití tvrdého palivového dřeva

Tvrdé palivové dřevo je velmi vhodné na topení v krbu či v krbových kamnech. Výhoda palivového dřeva z listnatých stromů spočívá v tom, že při hoření neprská. Tvrdé palivové dřevo se oproti měkkému palivovému dřevu hůře zapaluje a nedosahuje tak intenzivního vzplanutí, poskytuje však stabilní a dlouhotrvající výhřevnost.

Ostaní palivové dřevo

  • Piliny
  • Odřezky kulatiny (odkory)